ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης του Διαδικτύου του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου όπως αποφασίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων για το έτος 2018.

Πολιτική ορθής χρήσης 1(1)